Нормативні документи


Управління університетом
Найменування нормативного документа Інформація про документ
1 Статут Національного університету «Львівська політехніка» Наказ МОН № 247 від 25 лютого 2019 р.
Кадрове забезпечення
Кадрове забезпечення. Розрахунок штату. Підвищення кваліфікації
Найменування нормативного документа Інформація про документ
2 Положення про рейтингування кафедр Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 04.09, Наказ № 153-1-10 від 23 березня 2020 р.
Посадові інструкції
Найменування нормативного документа Інформація про документ
3 Порядок формування посадових інструкцій у Національному університеті «Львівська політехніка» Наказ № 56-1-10 від 05 лютого 2020 р.
Навчальна діяльність
Формування освітніх програм, навчальних планів, робочих програм навчальних дисциплін
Найменування нормативного документа Інформація про документ
4 Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм Стандарт вищої освіти СВО ЛП 01.01, Наказ № 708-1-10 від 31 грудня 2018 р.
Система забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в університеті. Академічна доброчесність
Найменування нормативного документа Інформація про документ
5 Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» 08 вересня 2017 р.