Ознайомча інформація про інститут будівництва та інженерії довкілля

У 2001 р. після реорганізації структурних підрозділів на базі двох факультетів (інженерно-будівельного та частини теплотехнічного) був створений потужний навчально-науковий комплекс — Інститут будівництва та інженерії довкілля (ІБІД), який об’єднує 6 кафедр:

 • «Будівельні конструкції і мости»;
 • «Будівельне виробництво»;
 • «Автомобільні дороги та мости»;
 • «Теплогазопостачання та вентиляція»;
 • «Гідравліка та сантехніка»
 • «Опір матеріалів і будівельна механіка».

На кафедрах інституту працюють 121 викладач, з них: 14 докторів технічних наук, професорів; 70 доцентів, 17 старших викладачів та 23 асистенти. Вони забезпечують навчальні процеси на стаціонарній і заочній формах навчання. До складу інституту входить орган із сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, а також 4 галузеві і 6 кафедральних науково-дослідних лабораторій, у яких студентам надана можливість займатися науковою роботою на всіх етапах навчання. 

На сучасному етапі розвитку інституту можна виділити низку пріоритетних наукових напрямів: впровадження в практику будівництва кесонних збірно-монолітних перекритів; вивчення і впровадження сталебетонних конструкцій із зовнішнім листовим армуванням; розроблення аналітичних методів розрахунку елементів конструкцій із ізотропних та анізотропних матеріалів; збірні залізобетонні просторові конструкції покриття; збірні залізобетонні конструкції зі змішаним та комбінованим армуванням; вогнестійкість конструкцій та залізобетонних конструкцій з пінобетону, дослідження залізобетонних конструкцій в агресивному середовищі; реконструкція автодорожніх мостів; використання техногенних матеріалів західного регіону України для підвищення ефективності та якості будівництва й експлуатації автомобільних доріг; розроблення енерго- і ресурсоощадних технологій виробництва будівельних матеріалів і виробів, зокрема з використанням техногенних продуктів; розроблення сучасних будівельних матеріалів і модифікаторів нової генерації та впровадження енергоощадних технологій у будівництві, зокрема термомодернізація житлових будівель; проектування нової будівельної продукції, сертифікація будівельних матеріалів та виробів і експертиза їхньої якості; гідравліка напірних та відкритих потоків; очищення природних та стічних вод; обробка та утилізація осадів стічних вод; раціональне використання водних ресурсів; модернізація систем теплоспоживання в житлових будинках та громадських будівлях; утилізація промислових та побутових відходів у будівництві; забезпечення екологічних вимог під час проектування, спорудження та експлуатації будівель та споруд різного призначення.

Інститут готує бакалаврів та магістрів. Узагальнений об’єкт діяльності: процеси проектування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції будівельних об’єктів і систем, а також діяльність у сферах: архітектури та будівництва, державного управління на рівні районів, колективних, громадських та особистих послуг.

Випускники інституту:

 • спроможні виконувати професійну роботу: інженера-технолога; інженера з якості, інженера зі стандартизації; інженера-проектувальника; інженера-технолога; інженера з технічного нагляду, майстра виробничої діяльності, лабораторії, служби; майстра будівельних і монтажних робіт;
 • можуть займати первинні посади: інженера-технолога, контрольного майстра, майстра з організаційно-технологічного керівництва під час вишукування, проектування, зведення, експлуатації, відновлення та утилізації об’єктів будівельного комплексу; інженера виробничо-технічних відділів будівельних експлуатаційних організацій, інспектора з контролю якості; інженера-інспектора; референта з маркетингу тощо.

Інститут готує фахівців за трьома спеціальностями:

 • 192 «Будівництво та цивільна інженерія».
 • 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології».
 • 261 «Пожежна безпека».

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія». Студенти здобувають повну вищу освіту з таких спеціалізацій:

 • «Промислове та цивільне будівництво»;
 • «Міське будівництво та господарство»;
 • «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»;
 • «Автомобільні дороги та аеродроми»;
 • «Мости та транспортні тунелі»;
 • «Теплогазопостачання і вентиляція»;
 • «Водопостачання та водовідведення».

Спеціальність «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Студенти здобувають повну вищу освіту за двома спеціалізаціями: 

 • «Водогосподарське та природоохоронне будівництво»;
 • «Гідротехнічне будівництво».

Спеціальність «Пожежна безпека». Студенти упродовж навчання в інституті здобувають повну вищу освіту за спеціальністю: «Пожежна безпека». Профіль фахівця — спеціаліст з пожежної безпеки в будівництві. Він володіє знаннями в галузі будівництва та забезпечення пожежної безпеки під час проектування та забудови населених пунктів, будівництві, експлуатації, реконструкції, переоснащення будівель та споруд. Він може виконувати роботи з організації пожежної охорони, контролю пожежної профілактики в будівництві, забезпечення пожежної безпеки будівельних конструкцій будівель та об’єктів. Спеціалісти з пожежної безпеки в будівництві можуть працювати в службах пожежної безпеки, в органах державного пожежного нагляду та держархбудконтролю, в державній пожежній охороні, в будівельних організаціях, на підприємствах, у проектних, науково-дослідних та навчальних закладах.

В інституті функціонують такі кафедри:

 • Кафедра будівельних конструкцій та мостів

Кафедра будівельних конструкцій та мостів готує фахівців за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації: «Промислове і цивільне будівництво» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека». Навчальний процес і керівництво магістерськими роботами забезпечують 30 висококваліфікованих викладачів: з них 3 професори, 19 доцентів, 2 старших викладачів, 6 асистентів. 29 викладачів мають наукові ступені доктора і кандидата технічних наук. При кафедрі діють навчальні і науково-дослідні лабораторії, комп’ютерний клас.

Колектив кафедри викладає професійно-орієнтовані дисципліни: будівельні конструкції; випробування будівель та споруд; конструкції будівель та споруд; залізобетонні та кам’яні конструкції; металеві конструкції; конструкції з дерева та пластмас; основи та фундаменти; методика викладання будівельних дисциплін; наукові дослідження в будівництві; технічна експертиза та паспортизація будівель і споруд; проектування в сейсмічних районах; реконструкція будівель і споруд; пожежна тактика; пожежна профілактика технологічних процесів; пожежно-рятувальна підготовка та підготовка газодимозахисника; пожежна профілактика в будівництві; пожежна профілактика в будівництві; будівлі та споруди та їх поведінка в умовах пожежі; пожежна безпека об’єктів підвищеної небезпеки; проектування залізобетонних конструкцій будівель та споруд з врахуванням впливу температур та багато інших.

Наукові підрозділи: науково-дослідна лабораторія НДЛ-23, навчальна лабораторія будівельних конструкцій. При кафедрі функціонує галузева науково-дослідна виробнича лабораторія ГНДВЛ-105.

Працевлаштування: студенти-випускники кафедри за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Промислове та цивільне будівництво» користуються популярністю на ринку праці, маючи можливість одразу після закінчення навчання обіймати посади на будівельних підприємствах і організаціях, в науково-дослідних та проектних інститутах, інших підприємствах та органах державного управління, контролюючих органах у сфері будівництва.

Перелік типових посад: технік-будівельник: інспектор з будівництва та пожежної безпеки; інженер в галузі цивільного будівництва; інженер з проектно-кошторисної роботи; інженер-виконроб; інженер технічного нагляду; інженер-проектувальник (цивільне будівництво); майстер будівельних та монтажних робіт; науковий співробітник НДІ; викладач спеціальних та вищих навчальних закладів тощо. Студенти-випускники кафедри за спеціальністю 261 «Пожежна безпека» можуть працювати фахівцями з пожежної безпеки на посадах в органах місцевого самоврядування, структурних підрозділах МВС, ЗСУ, СБУ ДПС, на підприємствах, установах та організаціях будь-якої форми власності на посадах: інженера з пожежної безпеки; інженера з пожежно-рятувальних робіт; інженерами з профілактичних робіт; інженера оперативно-рятувальної служби цивільного захисту; фахівця із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту; диспетчера пожежного зв’язку; інструктора з протипожежної профілактики; державного інспектора з пожежного нагляду; інструктора газодимозахисної служби; інженера з проектування систем пожежогасіння та пожежної сигналізації.

Діяльність працівників кафедри зосереджена на таких напрямках:

 1. Вивчення роботи згинаних залізобетонних конструкцій на дію поперечної сили; 
 2. Вивчення роботи арматури в стиснутих залізобетонних елементах; 
 3. Розробка методів технічної діагностики стану будівельних конструкцій; 
 4. Вивчення роботи тонкостінних просторових залізобетонних висотних споруд;
 5. Дослідження і робота багатошарових залізобетонних конструкцій; 
 6. Дослідження залізобетонних конструкцій зі змішаним і комбінованим армуванням;
 7. Підсилення конструкцій при дії навантаження, що реально відповідає роботі конструктивних елементів, будівель та споруд; 
 8. Дослідження роботи залізобетонних конструкцій в агресивному середовищі;
 9. Вогнестійкість будівельних конструкцій;
 10. Будівельні конструкції, виготовлені із застосуванням інноваційних матеріалів.

Кафедра будівельних конструкцій та мостів тісно співпрацює з виробництвом, проектними інститутами та підприємствами, плеядою профільних кафедр технічних вузів, серед яких Київський національний університет будівництва та архітектури; Одеська державна академія будівництва та архітектури; Львівський національний аграрний університет; Варшавська політехніка; Люблінська політехніка; Вармінсько-Мазурський університет (м. Ольштин); Технічний університет Кошіце (Словаччина); Політехніка Опольська (Польща); Білостоцька політехніка; Університет Прикладних Наук (м. Любек, Німеччина).

Кафедра проводить підготовку і випуск бакалаврів та магістрів з використанням сучасного програмного забезпечення: для розрахунку конструктивних елементів: SCAD, Lira; для графічного проектування: AutoCAD, Autodesk Revit, Compas, ArchiCAD, Visio, для розрахунків та математичного моделювання: MS Excel, MathCad; інформаційна підтримка — ЗОДЧИЙ.

 • Кафедра будівельного виробництва

Кафедра будівельного виробництва готує фахівців за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізацій: «Міське будівництво та господарство» і «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». Навчальний процес і керівництво магістерськими роботами забезпечують 29 висококваліфікованих викладачів: з них 1 професор, 17 доцентів, 6 старших викладачів, 5 асистентів. 27 викладачів мають наукові ступені доктора і кандидата технічних наук. При кафедрі є навчально-виробнича і науково- дослідна лабораторії.

Викладачі кафедри викладають професійно-орієнтовані дисципліни: організація будівельного виробництва; основи реконструкції будівель та споруд міського господарства; основи технічної експлуатації будівель та інженерних систем; утримання міської забудови; арматура для залізобетонних виробів; сучасні будівельні матеріали і методи досліджень; бетони і будівельні розчини, заповнювачі для бетонів; в’яжучі речовини; процеси та апарати у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; будівельна техніка і засоби малої механізації; технологічні рішення виробничих будівель та споруд; інженерна підготовка міських територій; комп’ютерні технології у містобудуванні; технологія будівельного виробництва; новітні технології в проектуванні, виготовленні, будівництві і експлуатації; основи технології ремонтно-будівельних робіт; фізична хімія та хімія силікатів; методи дослідження будівельних матеріалів; механічне обладнання підприємств будівельної індустрії; організація ремонтно-реконструктивних робіт; інноваційні технології в будівництві; реконструкція та ремонт будівель та споруд; розрахункові методи в технології зведення будівель та споруд; підготовка та оновлення виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; інноваційні технології виготовлення сучасних будівельних матеріалів і виробів; технологія бетонних та залізобетонних конструкцій; технологія виготовлення металевих виробів і конструкцій.

Наукові підрозділи: науково- дослідна лабораторія НДЛ—19, Центр технологічної безпеки Національного університету «Львівська політехніка», випробувальна лабораторія будівельних матеріалів і виробів (ВЛБМВ). З 1998 р. на кафедрі відкрита постійно діюча виставка «Нові оздоблювальні і покрівельні матеріали та впровадження нових технологій в будівництві». Діяльність кафедри привертає постійну увагу з боку виробничників і науковців, що сприяє поглибленню зв’язків кафедри з практикою будівництва.

Працевлаштування: студенти-випускники кафедри за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізацій «Міське будівництво та господарство» та «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» мають стабільне працевлаштування у будівельних та будівельно-монтажних підприємствах і організаціях, науково-дослідних та проектних інститутах, управляючих компаніях, промислових підприємствах з виготовлення будівельних конструкцій, виробів та матеріалів, органах державного управління, контролюючих органах у сфері будівництва, підприємствах та організаціях комерційної діяльності закордонних підприємствах будівельного профілю та працювати на посадах: інженер-виконроб будівельної організації; інженер відділу ЖКГ міста або району; інженер з капітального ремонту; керівник управляючої компанії та ОСББ; керівник проектної організації; інженер технічного нагляду; науковий співробітник НДІ; викладач спеціальних та вищих навчальних закладів; інженер з впровадження нової техніки; інженер будівельник технолог; консультант з маркетингу; технолог підприємства; консультант з енергозбереження та термомодернізації існуючих будівель та споруд.

Діяльність працівників кафедри зосереджена на таких напрямках:

 1. Технологія будівництва, дослідження прогресивних конструкцій і методів зведення будівель і споруд, сучасні технології енергоефективного будівництва, бетонів полі-функціонального призначення та ефективних оздоблювальних, гідроізоляційних, антикорозійних матеріалів;
 2. Проектування, реконструкція, посилення, утримання та експлуатація будівель і споруд;
 3. Розробка способів та технологій посилення конструкцій і реконструкції підприємства;
 4. Розробка проектів технології та організації будівельного виробництва; 
 5. Розроблення інноваційних енерго- та ресурсоощадних технологій будівництва з використання ефективних будівельних матеріалів і виробів;
 6. Сучасні технології та організація виконання будівельних робіт при зведенні підземної та надземної частини будівель і споруд;
 7. Розроблення нових методів проектування та розрахунку комбінованих систем з регулювання зусиль та вдосконалення технології посилення металевих конструкцій;
 8. Розроблення технології санації старої забудови та пам’яток архітектури з відновлення гідроізоляції та осушення стін та фундаментів;
 9. Нанотехнологічне управління властивостями модифікованих цементуючих систем із мінеральними добавками для конструкційних матеріалів нового покоління;
 10. Розроблення високофункційних будівельних розчинів для мурувальних, оздоблювальних та реставраційних робіт;
 11. Дослідження прогресивних конструкцій та методів зведення будівель та споруд.

Працівники кафедри тісно співпрацюють з виробничими підприємствами та установами, здійснюючи наукові консультації та керівництво, впроваджуючи передові технології. Кафедра підтримує та розвиває широкі наукові зв’язки згідно угод про співпрацю з технічними університетами України, Польщі, Німеччини, Словаччини, зокрема: Жешівська Політехніка; Академія гірничо-металургійна (м. Краків); Ченстоховська Політехніка; Західнопоморський Технологічний Університет (м. Щецін); Технічний Університет (м. Кошіце); інститут будівельних матеріалів (м. Веймар).

Кафедра проводить підготовку і випуск магістрів з використанням сучасних прикладних програм: для розрахунку підсилення конструктивних елементів: SCAD, Lira, OptCad; для графічного проектування: AutoCAD, Compas, ArchiCAD, Visio, для математичного моделювання процесів в галузі: MathCad. Силами працівників та студентів кафедри зводились також навчальні корпуси та відпочинкові бази Львівської політехніки.

 • Кафедра «Автомобільні дороги та мости»

Кафедра «Автомобільні дороги та мости» об’єднує 20 висококваліфікованих викладачів, з яких — 4 професори, 6 доцентів, 4 старших викладачі, 6 асистентів. 15 викладачів мають наукові ступені доктора і кандидата технічних наук.
Викладачі кафедри викладають дисципліни для підготовлення бакалаврів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», а також професійні дисципліни для підготовлення фахівців за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за двома спеціалізаціями: «Автомобільні дороги і аеродроми» та «Мости і транспортні тунелі» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

Студенти спеціалізації «Автомобільні дороги і аеродроми» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр отримують знання, необхідні для виробничо-технічної, організаційно-управлінської, проектної, науково-дослідної та навчальної діяльності. Вони володіють знаннями в галузі будівництва та реконструкції автомобільних доріг; ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг; проектування доріг та вулично-дорожньої мережі населених пунктів; діагностики технічного стану автомобільних доріг; паспортизації та інвентаризації автомобільних доріг і вулично-дорожньої мережі населених пунктів; організації дорожнього руху. В процесі навчання студенти засвоюють методи автоматизованого проектування в програмних комплексах MSOffice, AutoCAD,CAT-CREDO, Грис_С Грис_Т, використовують комп’ютерні технології в наукових дослідженнях.

Студенти спеціалізації «Мости і транспортні тунелі» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр отримують знання, необхідні для виробничо-технічної, організаційно-управлінської, проектної, науково-дослідної та навчальної діяльності. Вони володіють знаннями в галузі вишукування, проектування, організації технологічних процесів будівництва та експлуатації штучних споруд на дорогах в напрямку підвищення їх техніко-економічної ефективності; ресурсо- та енергозбереження; впровадження інноваційних проектних та технологічних рішень при будівництві, реконструкції, ремонті мостів та транспортних тунелів. В процесі навчання студенти засвоюють методи автоматизованого проектування в програмних комплексах MSOffice, AutoCAD, Revit, AdvanceSteel, AdvanceConcrete, Lira; використовують комп’ютерні технології в наукових дослідженнях.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за програмою 2-ої вищої освіти. При кафедрі функціонує аспірантура за спеціальностями «Будівельні матеріали та вироби» та «Будівельні конструкції, будівлі та споруди».

Навчальний процес відбувається в оснащених лекційних аудиторіях, комп’ютерному класі на 11 робочих місць, навчально-дослідних лабораторіях «Інженерної геології, ґрунтознавства та механіки ґрунтів», «Дорожньо-будівельних матеріалів і конструкцій».

На кафедрі функціонують три науково-дослідної частини на базі яких виконують наукову та госпдоговірну роботу викладачі, аспіранти та студенти.

Наукові напрями підрозділів:

 1. НДЛ-26 — діагностика конструктивних елементів автомобільних доріг; дослідження властивостей дорожніх матеріалів, виробів, конструкцій і грунтів;
 2. ГНДЛ-88 — обстеження, випробування, реконструкція мостів, конструкцій, будівель та споруд;
 3. ГНДЛ-112 — розроблення конструктивних рішень і дослідження монолітних, збірних і збірно-монолітних залізобетонних плит з ефективними вставками та вдосконалення методів їх розрахунку.

Щороку на кафедрі «Автомобільні дороги та мости» успішно захищають дипломи 45-50 магістрів-дорожників і 15 — магістрів-мостовиків.

 • Кафедра теплогазопостачання та вентиляції

Кафедра теплогазопостачання та вентиляції готує спеціалістів зі спеціалізації: «Теплогазопостачання і вентиляція». Викладачі кафедри, серед яких 2 професори, 7 доцентів, 3 старші викладачі, 7 асистентів, з яких 2 доктори технічних наук та 14 кандидатів технічних наук, викладають базові та професійні дисципліни у процесі підготовки бакалаврів та магістрів, а також професійні дисципліни для студентів, що навчаються за спеціалізацією «Теплогазопостачання та вентиляція». Кафедра має навчальні та наукову лабораторії (науково-дослідна лабораторія аеродинаміки; навчальні лабораторії: нетрадиційні джерела енергії, будівельна теплофізика, опалення, теплопостачання і газопостачання) і комп’ютерний клас. Напрямки роботи:

 1. «Енергозберігаючі технології в системах теплогазопостачання та вентиляції»;
 2. «Забезпечення мікроклімату приміщень різного призначення»;
 3. «Нетрадиційні джерела енергії».

Професійно-орієнтовані дисципліни рівня: проектування систем опалення; проектування систем кондиціонування повітря і холодопостачання; проектування систем вентиляції, теплогенеруючі установки; промислові технології та очищення вентиляційно-технологічних викидів; раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів; нетрадиційні джерела енергії та використання вторинних енергоресурсів у системах ТГВ; автоматизація систем ТГВ; монтаж, налагоджування і експлуатація систем теплогазопостачання, вентиляції, опалення й кондиціонування повітря будівель і споруд різного призначення.

Випускники кафедри мають змогу працевлаштуватись: у сфері житлово-комунального господарства (управління експлуатації газового господарства, житлово-експлуатаційні підприємства, газові та теплофікаційні розподільні мережі, опалювальні котельні, ТЕЦ і електростанції, газові заводи); проектні інститути та підприємства; монтажні підприємства систем ТГВ (індивідуального та центрального опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, теплопостачання); організації з продажу та обслуговування систем ТГВ.

Для студентів, що отримали диплом бакалавра і поступили в магістратуру за спеціалізацією «Теплогазопостачання і вентиляція», є можливість паралельно навчатись у Білостоцькій політехніці (Польща) на магістратурі за програмою подвійних дипломів та по закінченні отримати диплом магістра європейського зразка та диплом магістра Національного університету «Львівська політехніка».

Кафедра забезпечує студентів науковою та навчально-методичною літературою, яка доступна у віртуальному навчальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка».

Кафедра теплогазопостачання та вентиляції тісно співпрацює із Варшавською політехнікою, Білостоцькою політехнікою, Ченстоховським політехнічним університетом а також із Кошіцьким технічним університетом та Жешувською політехнікою.

 • Кафедра гідравліки та сантехніки

Кафедра гідравліки та сантехніки готує бакалаврів і магістрів за двома спеціальностями: «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізація «Водопостачання та водовідведення») та «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Викладацький склад кафедри: 2 доктори та 9 кандидатів наук; 1 професор, 8 доцентів, 3 старші викладачі. Кафедра має дві навчально-наукові лабораторії. Комплексна лабораторія гідравліки укомплектована: комплексом установок з курсів гідравліки, гідравлічних машин, а також гідроприводів; одним з найбільших в Україні відкритим гідравлічним лотком; дослідно-демонстраційною фізичною моделлю системи технічного водопостачання АЕС; стендами для тестування водоприймальних пристроїв, водолічильників і витратомірів різних типів; стендом для візуалізації структури потоків методами лазерно-доплерівської анемометрії та швидкісного кінознімання. Лабораторія очищення природних та стічних вод дає змогу виконувати хімічні аналізи за основними показниками забруднення.

 • Кафедра опору матеріалів та будівельної механіки

Кафедра опору матеріалів та будівельної механіки є загально-технічною кафедрою. Викладачі кафедри, серед яких 3 професори доктори технічних наук, 2 доценти кандидати технічних наук, 3 доценти кандидати фізико-математичних наук, 2 старші викладачі кандидати технічних наук й фізико-математичних наук і 1 асистент кандидат технічних наук викладають базові дисципліни у процесі підготовки бакалаврів в інтересах таких інститутів, як Інститут будівництва та інженерії довкілля, Інститут інженерної механіки та транспорту, Інститут архітектури, Інститут енергетики та систем керування,Інститут адміністрування та післядипломної освіти, а також дисципліни для студентів, що навчаються на рівнях магістра та доктора філософії для Інституту будівництва та інженерії довкілля. При кафедрі створений центр з автоматизованого розрахунку інженерних конструкцій ім. М. Т. Губера, що дає змогу широко використовувати сучасні інформаційні технології в розрахунках та проектуванні будівельних конструкцій, машин та інших технічних об’єктів. Кафедра має потужну навчальну лабораторію, яка обладнана сучасними вимірювальними комплексами. При кафедрі функціонують дві науково-дослідні лабораторії НДЛ 46 та НДЛ 59, які займаються питаннями дослідження впливу негативних чинників на технічний стан будівельних конструкцій в період експлуатації та динаміки й міцності машин і інженерних споруд відповідно.

Оновлено 9 місяців 2 тижні тому