Вчена рада інституту геодезії

Голова Вченої ради

Третяк Корнилій Романович — доктор технічних наук, професор, директор Інституту геодезії.

Tretiak Kornyliy

телефон: +38(032)258-26-98

e-mail: igdg.rada@lpnu.ua

Вчений секретар

Вовк Андрій Ігорович — кандидат технічних наук, асистент кафедри геодезії.

Vovk Andrii

телефон: +38(067)855-74-15

Склад вченої ради інституту

 1. Третяк Корнилій Романович (Tretiak Kornyliy) — д.т.н., проф., директор ІГДГ.
 2. Тревого Ігор Севірович (Trevogo Ihor) — д.т.н., проф., заступник директора з наукової роботи та міжнародної діяльності ІГДГ
 3. Процик Михайло Теодорович (Protsyk Mykhailo) — к.т.н., доц., декан магістратури ІГДГ.
 4. Маланчук Марія Степанівна (Malanchuk Mariia) — к.т.н., доц., декан бакалаврату ІГДГ.
 5. Покотило Іван Ярославович (Pokotylo Ivan) — заступник декана з організаційної та виховної роботи ІГДГ.
 6. Перович Лев Миколайович (Perovych Lev) — д.т.н., проф., завідувач кафедри КДТ
 7. Заблоцький Федір Дмитрович (Zablotskij Fedir) — д.т.н., проф., завідувач кафедри ВГА.
 8. Церклевич Анатолій Леонтійович (Tserklevych Anatolii) — д.т.н., проф., завідувач кафедри ІГД.
 9. Перій Сергій Сергійович (Perii Serhii) — к.т.н., доц., завідувач кафедри геодезії.
 10. Сосса Ростислав Іванович (Sossa Rostyslav) — д.г.н., доц., завідувач кафедри КГМ.
 11. Глотов Володимир Миколайович (Hlotov Volodymyr) — д.т.н., проф., завідувач кафедри ФГІ.
 12. Савчин Ігор Романович (Savchyn Ihor) — к.т.н., голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.
 13. Гвоздінський Станіслав Ігорович (Hvozdinskyi Stanislav) — студент, голова Колегії та профбюро студентів ІГДГ.
 14. Дорожинський Олександр Людомирович (Dorozhynskyij Alexander) — д.т.н., проф., професор кафедри ФГІ.
 15. Бурштинська Христина Василівна (Burshtynska Christine) — д.т.н., проф., професор кафедри ФГІ.
 16. Паляниця Богдан Борисович (Palianytsia Bohdan) — к.т.н., доц., доцент кафедри ВГА.
 17. Літинський Володимир Осипович (Litynskyi Volodymyr) — к.т.н., доц., доцент кафедри геодезії.
 18. Голубінка Юлія Ігорівна (Holubinka Julia) — к.т.н., доц., доцент кафедри КГМ
 19. Смірнова Ольга Миколаївна (Smirnova Olha) — к.т.н., доц., доцент кафедри ІГД.
 20. Хавар Юлія Степанівна (Khavar Yuliia) — к.т.н., доц., доцент кафедри КДТ
 21. Вовк Андрій Ігорович (Vovk Andrii) — к.т.н., вчений секретар Вченої ради ІГДГ
 22. Джуман Богдан Богданович (Dzhuman Bohdan) — к.т.н., асистент кафедри ВГА
 23. Гулевата Наталія Григоріївна (Hulevata Nataliia) — студент Інституту геодезії
 24. Тесля Олег Володимирович (Teslia Oleh) — студент Інституту геодезії
 25. Сагаль Михайло Михайлович (Sahal Mykhailo) — студент Інституту геодезії.
Оновлено 9 місяців 2 тижні тому