Вчена рада інституту інженерної механіки та транспорту

Голова Вченої ради

Ланець Олексій Степанович (Lanec Oleksiy) — голова вченої ради ІІМТ, директор інституту, професор кафедри МАМ, д. т. н., професор
номер телефону: +38(032) 258-24-10
e-mail: iimt.rada@lpnu.ua

Секретар вченої ради

Литвиняк Ярослав Мирославович (Lytvynyak Jaroslav) — кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри ТМБ
номер телефону: +38(032) 258-25-01

Склад вченої ради інституту

 1. Ланець Олексій Степанович (Lanec Oleksiy) — голова вченої ради ІІМТ, директор інституту, проф. каф. МАМ, д. т. н., проф.
 2. Качмар Роман Ярославович (Kachmar Roman) — заступник директора, декан, доц. каф. ЕРАТ, к. т. н., доц.
 3. Майструк Володимир Володимирович (Maystruk Volodymyr) — заступник директора, декан, доц. каф. ПЕМ, к. т. н., доц.
 4. Ройко Юрій Ярославович (Roiko Yurii) — заст. директора, доц. каф. ТТ, к. т. н., доц.
 5. Стоцько Зіновій Антонович (Stotsko Zinoviy) — зав. каф. ПЕМ, д. т. н., проф.
 6. Грицай Ігор Євгенович (Hrytsay Ihor) — зав. каф. ТМБ, д. т. н., проф.
 7. Дурягіна Зоя Антонівна (Duriahina Zoia) — зав. каф. ПМОМ, д. т. н., проф.
 8. Кіндрацький Богдан Ілліч (Kindratskyy Bohdan) — зав. каф. ЕРАТ, д. т. н., проф.
 9. Крайник Любомир Васильович (Kraynyk Lyubomyr) — проф. каф. АБ, д. т. н., проф.
 10. Кузьо Ігор Володимирович (Kuzo Ihor) — зав. каф. МАМ, д. т. н., проф.
 11. Малащенко Володимир Олександрович (Malashchenko Volodymyr) — зав. каф. ТМДМ, д. т. н., проф.
 12. Похмурська Ганна Василівна (Pohmurska Hanna) — проф. каф. ЗВДВ, д. т. н., ст. н. с.
 13. Форнальчик Євген Юліанович (Fornalchyk Yevhen) — зав. каф. ТТ, д. т. н., проф.
 14. Боровець Володимир Михайлович (Borovets Volodymyr) — доц. каф. МАМ, к. т. н., доц.
 15. Гелетій Володимир Миколайович (Heletiy Volodymyr) — доц. каф. ДМ, к. т. н., доц.
 16. Дзюбик Андрій Романович (Dzyubyk Andriy) — доц. каф. ЗВДВ, к. т. н., доц.
 17. Житенко Олександр Вікторович (Zhytenko Oleksandr) — доц. каф. ТТ, к. т. н.
 18. Коляса Остап Леонідович (Kolyasa Ostap) — доц. каф. АБ, к. т. н., доц.
 19. Корендій Віталій Михайлович (Korendiy Vitaliy) — голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІІМТ, доц. каф. МАМ, к. т. н., доц.
 20. Литвиняк Ярослав Мирославович (Lytvynyak Jaroslav) — доц. каф. ТМБ, к. т. н., доц., секретар вченої ради ІІМТ
 21. Нємий Степан Володимирович (Nyemyy Stephen) — доц. каф. ЕРАТ, к. т. н., доц.
 22. Шеремета Роман Микитович (Sheremetа Roman) — доц. каф. ПЕМ, к. т. н., доц.
 23. Шоловій Юрій Петрович (Sholovii Yurii) — доц. каф. МАМ, к. т. н., доц.
 24. Виджак Мар’яна Андріївна — голова колегії та профбюро студентів ІІМТ, студентка гр. ОДР-11
 25. Думич Назар Васильович — голова студради ІІМТ, студент гр.ОПТ-41
Оновлено 9 місяців 2 тижні тому