Вчена рада інституту прикладної математики та фундаментальних наук

Голова Вченої ради

Каленюк Петро Іванович ( Kalenyuk Petro ) - доктор фізико-математичних наук, професор
номер телефону: +38(032) 258-21-34
e-mail: imfn.rada@lpnu.ua

Вчений секретар

Мединський Ігор Павлович (Medynskyy Igor ) - Кандидат фізико — математичних наук, доцент
номер телефону: +38(032)258-23-68

Склад вченої ради інституту

 1. Понеділок Григорій Володимирович (Ponedilok Grygoriy) – к. фіз.-мат.н., доцент, декан з повної вищої освіти
 2. Бандирський Богдан Йосипович (Bandyrskiy Bogdan) – к.фіз.-мат.н., доцент, декан з базової вищої освіти
 3. Скульський Михайло Юліанович (Skulskiy Myhaylo) – д.фіз.-мат.н., проф., заст. дир. з вих. та орг.-госп. роботи
 4. Афтаназів Іван Семенович (Aftanaziv Ivan) – д. т..н., проф., зав. каф. НГГ
 5. Григорчак Іван Іванович (Grygorchak Ivan) – д.т.н., проф., зав. каф. ІМПФ
 6. Костробій Петро Петрович (Kostrobiy Petro) – д.фіз.-мат.н., проф., зав. каф. ПМ
 7. Лопатинський Іван Євстахович (Lopatynskiy Ivan) – к.фіз.-мат.н., проф., зав. каф. фізики
 8. Волошкевич Петро Павлович (Voloshkevych Petro) – к.фіз.-мат.н., доцент, доц. каф. НГГ
 9. Гончар Федір Михайлович (Gonchar Fedir) – к.фіз.-мат.н., доцент, доц. каф. фізики
 10. Гошко Любомир Васильович (Gosko Lyubomyr) – к.фіз.-мат.н., доцент, доц. каф. ВМ
 11. Гулай Василь Васильович (Gulay Vasyl) – к.іст.н., доцент, доц. каф. МІ
 12. Ільків Володимир Степанович (Ilkiv Volodymyr) – д.фіз.-мат.н., проф., проф. каф. ОМП
 13. Ільчук Григорій Архипович (Ilchuk Grygoriy) – д.фіз.-мат.н., проф., проф. каф. фізики
 14. Кутнів Мирослав Володимирович (Kutniv Myroslav) – д.фіз.-мат.н., проф., проф. каф. ПМ
 15. Лукіянець Богдан Антонович (Lukianec Bogdan) – д.фіз.-мат.н., проф., проф. каф. ІМПФ
 16. Мусій Роман Степанович (Musiy Romab) – д.фіз.-мат.н., проф., проф. каф. ВМ
 17. Нитребич Зіновій Миколайович (Nytrebych Zinoviy) – к.фіз.-мат.н., доцент, доц. каф. ОМП
 18. Сухорольський Михайло Антонович (Suhorolskiy Myhaylo) – д.т.н., проф., проф. каф. ВМ
 19. Алєксєєв Владислав Ігорович (Alekseyev Vladislav) – голова секції РМВ Інституту
 20. Франків Василь Любомирович (Frankiv Vasyl) – студ. гр. ПМ-31
 21. Т.-Т. Соловей – студ. голова Колегії та профбюро ІМФН
Оновлено 9 місяців 2 тижні тому