Каталог дисертацій


Тема дисертації Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
1 Синтез та властивості поверхнево-активних блочно-гребенеподібних кополімерів на основі пег- та фторовмісних метакрилатів Паюк Олена Леонідівна д.х.н. Заіченко Олександр Сергійович кандидата хімічних наук 16.12.2019 р. Д 35.052.01
2 Електрофільна гетероциклізація 2-алкеніл(алкініл)тіо(селено)хінолін-3-карбальдегідів Філак Ігор Олегович к.х.н., доц. Онисько Михайло Юрійович кандидата хімічних наук 16.12.2019 р. Д 35.052.01
3 Синтез, властивості та біологічна активність триазенів 9,10-антрацендіону і його похідних Сабадах Оксана Петрівна к.х.н., доц. Тарас Тетяна Миколаївна кандидата хімічних наук 09.09.2019 р. Д 35.052.01
4 Амфіфільні флуоресцеїнвмісні кополіестери N-похідних глутамінової кислоти одержані за реакцією стегліха Яковів Марія Василівна д.х.н., с.н.с. Варваренко Сергій Миколайович кандидата хімічних наук 27.06.2019 р. Д 35.052.01
5 Конструювання конденсованих гетероциклічних систем на основі 1,4-хінонів, хіноксалінів та 1,3,5-триазинів Половкович Святослав Володимирович д.х.н., проф. Новіков Володимир Павлович доктора хімічних наук 11.06.2019 р. Д 35.052.01
6 Застосування альдегідів фуранового ряду у мультикомпонентних реакціях Вахула Андрій Романович д.х.н., проф. Обушак Микола Дмитрович кандидата хімічних наук 06.05.2019 р. Д 35.052.01
7 Азо-біс-4,6-дихлоро-1,3,5-триазин у реакції Дільса-Аль дера Кархут Андрій Ігорович к.х.н., доц.. Марінцова Наталія Геннадіївна кандидата хімічних наук 06.05.2019 р. Д 35.052.01
8 Вінільні мономери на основі тригліцеридів рослинних олій, їх радикальна гомо – та кополімеризація Кір’янчук Василина Федорівна д.х.н., проф. Воронов Станіслав Андрійович кандидата хімічних наук 05.04.2019 р. Д 35.052.01
9 Арилювання п’яти- і шестичленних гетероциклів арендіазонієвими солями та перетворення продуктів реакцій Піткович Христина Євгенівна д.х.н., проф. Обушак Микола Дмитрович кандидата хімічних наук 22.10.2018 р. Д 35.052.01
10 Органічні азиди як зручні структурні блоки у синтезі нітрогеновмісних гетероциклів Походило Назарій Тарасович д.х.н., проф. Обушак Микола Дмитрович доктора хімічних наук 02.07.2018 р. Д 35.052.01
11 5-карбофункціоналізовані 4-хлоро-1Н-імідазоли: синтез, структурна модифікація та біологічні властивості Чорноус Віталій Олександрович д.х.н., проф. Вовк Михайло Володимирович доктора хімічних наук 17.04.2018 р. Д 35.052.01
12 Синтез та властивості продуктів діазоніювання 1(2)-аміно-9,10-антрацендіонів Лунін Володимир Вікторович д.х.н., проф. Новіков Володимир Павлович кандидата хімічних наук 16.04.2018 р. Д 35.052.01
13 Синтез, властивості та застосування амфіфільних олігомерів на основі піромелітової кислоти. Дончак Володимир Андрійович д.х.н., проф. Воронов Станіслав Андрійович доктора хімічних наук 29.03.2018 р. Д 35.052.01
14 Синтез та дослідження властивостей поліестерів на основі N-похідних глутамінової кислоти та полісахаридів Нагорняк Михайло Ігорович доктор хімічних наук, старший науковий співробітник Самарик Володимир Ярославович кандидата хімічних наук 22.05.2017 р. Д 35.052.01
15 Синтез, хімічні та біологічні властивості конденсованих гетероциклічних похідних хінонів Думанська Юлія Андріївна доктор хімічних наук, професор Новіков Володимир Павлович кандидата хімічних наук 22.05.2017 р. Д 35.052.01
16 Синтез поліпероксидів блочної та розгалуженої будови і супрамолекулярні структури на їх основі Мітіна Наталія Євгенівна доктор хімічних наук, с.н.с. Заіченко Олександр Сергійович доктора хімічних наук 21.04.2017 р. Д 35.052.01
17 5-Алкенілфункціоналізовані 4-хлороімідазоли та їх похідні Мельник Оксана Ярославівна доктор хімічних наук, професор Вовк Михайло Володимирович кандидата хімічних наук 30.01.2017 р. Д 35.052.01
18 Синтез і дослідження похідних 3-, (4-)ацетилфеніл-2н-хромен-2-онів та 1-метилхінолін-2(1н)-ону Руснак Ольга Вікторівна доктор хімічних наук, професор Лявинець Олександр Семенович кандидата хімічних наук 24.07.2020 р. Д 35.052.01
19 Хімічне модифікування епоксидних смол (оліго)діолами Івашків Остап Петрович доктор хімічних наук, професор Братичак Михайло Миколайович кандидата хімічних наук 10.10.2016 р. Д 35.052.01
20 Дослідження взаємодії 1-нітроетенів і заміщених 2-нітротіофенів з метиленактивними сполуками Радь Назар Іванович доктор хімічних наук, професор Обушак Микола Дмитрович кандидата хімічних наук 10.10.2016 р. Д 35.052.01
21 Синтез нових амінопохідних 1,4-нафтохінону та їх біологічна активність Фігурка Оксана Михайлівна д. х. н., проф. Новіков В. П. кандидата хімічних наук 30.05.2016 р. Д 35.052.01
22 Синтез та біологічна активність s- та n-вмісних гетероциклічних похідних 1,4-нафтохінону Лень Юлія Тимофіївна доктор хімічних наук, професор Новіков Володимир Павлович кандидата хімічних наук 30.05.2016 р. Д 35.052.01
23 Синтез псевдополіамінокислот розгалуженої будови та формування водних нанорозмірних дисперсій Тарас Роман Степанович д. х. н., с.н.с. Самарик Володимир Ярославович кандидата хімічних наук 05.05.2016 р. Д 35.052.01
24 Дедіазоніювання ароматичних бісдіазонієвих солей в умовах реакцій зандмейєра та аніонарилювання Яцюк Віталій Миколайович д.х.н. Грищук Богдан Дмитрович кандидата хімічних наук 05.05.2016 р. Д 35.052.01
25 Естери 4-формілпіразол-3-карбонових кислот у синтезі нових функціональних та конденсованих похідних піразолу Барус Маріанна Маринівна д.хім.н., проф. Вовк Михайло Володимирович кандидата хімічних наук 04.03.2016 р. Д 35.052.01
26 Синтез, хімічні та біологічні властивості нових функціоналізованих похідних 1(2)-аміно-9,10-антрацендіонів Зварич Віктор Ігорович д.хім.н., проф. Новіков Володимир Павлович кандидата хімічних наук 04.03.2016 р. Д 35.052.01
27 Амфіфільні поверхнево-активні олігомери на основі піромелітового діангідриду та їх колоїдно-хімічні властивості Хоменко Олена Ігорівна д.хім.н., доц. Будішевська Ольга Григорівна кандидата хімічних наук 22.02.2016 р. Д 35.052.01
28 Синтез та властивості алкілових, карбо- та гетероциклічних естерів тіосульфокислот Монька Наталія Ярославівна д.хім.н., проф. Лубенець Віра Ільківна кандидата хімічних наук 22.02.2016 р. Д 35.052.01
29 Синтез та властивості поверхнево-активних полімерів з трет-бутилпероксиаралкільними фрагментами та інтерполіелектролітних комплексів на їх основі М’ягкота Олеся Степанівна д.хім.н., доц. Заіченко Олександр Сергійович кандидата хімічних наук 01.02.2016 р. Д 35.052.01
30 Методи і моделі визначення електричного навантаження цивільних об’єктів з використанням графічного і макромоделювання та фрактальних властивостей Бондарчук Анатолій Сергійович д.т.н., проф. Лежнюк Петро Дем'янович доктора технічних наук 15.05.2020 р. Д 35.052.02
31 Режими та характеристики енергоблоку електростанції з додатковим робочим трансформатором власних потреб Пастух Олена Романівна к.т.н., доц. Лисяк Георгій Миколайович кандидата технічних наук 27.03.2020 р. Д 35.052.02
32 Оцінювання якості функціонування електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії Комар Вячеслав Олександрович д.т.н., проф. Лежнюк Петро Дем’янович доктора технічних наук 17.05.2019 р. Д 35.052.02
33 Надійність систем грозозахисту повітряних ліній електропересилання з врахуванням впливу випадкових факторів Бінкевич Тарас Володимирович д.т.н., проф. Журахівський Анатолій Валентинович кандидата технічних наук 15.03.2019 р. Д 35.052.02
34 Розвиток теорії та методів аналізу динамічних режимів електричних кіл на основі макромоделювання Гоголюк Оксана Петрівна д.т.н., проф. Стахів Петро Григорович доктора технічних наук 30.11.2018 р. Д 35.052.02
35 Динамічна компенсація реактивної потужності в суднових автономних електроенергетичних системах Муха Микола Йосифович д.т.н., проф. Вишневський Леонід Вікторович доктора технічних наук 28.09.2018 р. Д 35.052.02
36 Режими роботи та захист трансформаторів струму за обривів вторинних кіл Ференсович Роман Ярославович д.т.н., проф. Журахівський Анатолій Валентинович кандидата технічних наук 25.05.2018 р. Д 35.052.02
37 Аналіз і синтез електромеханічних систем, які описуються дробовими інтегрально-диференційними ланками Копчак Богдан Любомирович д.т.н., проф. Марущак Ярослав Юрійович доктора технічних наук 20.10.2017 р. Д 35.052.02
38 Методи та засади створення високошвидкісних безконтактних електричних машин з постійними магнітами Макарчук Олександр Володимирович доктор технічних наук, професор Щур Ігор Зенонович доктора технічних наук 02.06.2017 р. Д 35.052.02
39 Енергоефективне керування вітроустановками малої потужності для генерування електричної і теплової енергії Щур Всеволод Ігорович доктор технічних наук, професор Лозинський Андрій Орестович кандидата технічних наук 02.06.2017 р. Д 35.052.02
40 Хвильові процеси в обмотках трансформаторів під час дії на них імпульсних перенапруг Мазур Тетяна Андріївна доктор технічних наук, професор Сегеда Михайло Станкович кандидата технічних наук 28.04.2017 р. Д 35.052.02
41 Усталені режими електротехнічного комплексу «електропостачальна система — помпова станція» Лисяк Владислав Георгійович кандидат технічних наук, доцент Гоголюк Петро Федорович кандидата технічних наук 29.12.2016 р. Д 35.052.02
42 Вітросонячні системи електроживлення малопотужних споживачів Климко Володимир Іванович кандидата технічних наук кандидата технічних наук 13.05.2016 р. Д 35.052.02
43 Оцінювання та розвиток компетентностей працівників апарату управління підприємств Дарміць Ростислав Зеновійович д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович кандидата економічних наук 21.02.2020 р. Д 35.052.03
44 Активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності Комарницька Ганна Омелянівна д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 21.02.2020 р. Д 35.052.03
45 Формування та використання нафтогазових стратегічних резервів національної економіки України Дудкін Олег Миколайович д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович кандидата економічних наук 24.01.2020 р. Д 35.052.03
46 Інструментарій та моделі оцінювання потенціалу економічного розвитку підприємств Ємельянов Олександр Юрійович д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 24.01.2020 р. Д 35.052.03
47 Оцінювання вартості інноваційних технологій на підприємствах Міркунова Тамара Ігорівна к.е.н., проф. Козик Василь Васильович кандидата економічних наук 27.12.2019 р. Д 35.052.03
48 Моделі розвитку та державне регулювання людського капіталу в умовах глобалізації Шахно Альона Юріївна д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 09.12.2019 р. Д 35.052.03
49 Організування та оцінювання маркетингової взаємодії підприємств на основі використання Інтернет-технологій Угольков Євгеній Олегович д.е.н., проф. Карий Олег Ігорович кандидата економічних наук 01.11.2019 р. Д 35.052.03
50 Формування та розвиток систем наукової і науково-технічної діяльності у закладах вищої освіти Жук Лілія Володимирівна д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 01.11.2019 р. Д 35.052.03
51 Стратегічне управління допоміжними бізнес-процесами у виробничо-господарських об'єднаннях Матвій Соломія Ігорівна д.е.н., проф. Чухрай Наталія Іванівна кандидата економічних наук 30.05.2019 р. Д 35.052.03
52 Формування та розвиток систем кластеризації національної економіки Маслак Олександр Олександрович д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 30.05.2019 р. Д 35.052.03
53 Формування та розвиток економіко-управлінського інструментарію забезпечення бізнес-процесів Шуляр Роман Віталійович д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 29.05.2019 р. Д 35.052.03
54 Механізм державного управління інвестуванням в рекреаційній сфері Бондаренко Юлія Григорівна д.е.н., проф. Петрович Йосиф Михайлович кандидата економічних наук 29.05.2019 р. Д 35.052.03
55 Економічна політика України в сфері енергетики в умовах євроінтеграції Завербний Андрій Степанович д.е.н., проф. Крикавський Євген Васильович доктора економічних наук 27.05.2019 р. Д 35.052.03
56 Стpaтегiя мapкетингу цiннoстi у фopмувaннi пoтенцiaлу кoнкуpентoспpoмoжнoстi пiдпpиємствa нa pинку мoлoкoпpoдуктiв Стець Оксана Мефодіївна д.е.н., проф. Крикавський Євген Васильович кандидата економічних наук 27.05.2019 р. Д 35.052.03
57 Системи адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграцій- них процесів Овчарук Вадим Володимирович д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 06.05.2019 р. Д 35.052.03
58 Оцінювання та державне регулювання систем краудфандингу в національній економіці Уголькова Олена Зіновіївна к.т.н., доц.. Скибінський Олександр Станіславович кандидата економічних наук 06.05.2019 р. Д 35.052.03
59 Інвестиційна стратегія як елемент антикризового управління підприємством Блинда Юрій Орестович д.е.н., проф. Подольчак Назар Юрійович кандидата економічних наук 27.03.2019 р. Д 35.052.03
60 Стратегія розвитку підприємств в ланцюгу створення складно-технічних систем Савченко Юлія Теодозіївна д.е.н., проф. Крикавський Євген Васильович кандидата економічних наук 27.03.2019 р. Д 35.052.03
61 Дифузія результатів інноваційної діяльності машинобудівних підприємств Ванькович Любомир Ярославович д.е.н., проф. Георгіаді Неллі Георгіївна кандидата економічних наук 20.02.2019 р. Д 35.052.03
62 Економічне оцінювання та управління інформаційною діяльністю підприємств Шпак Юрій Несторович д.е.н., проф. Мельник Ольга Григорівна кандидата економічних наук 20.02.2019 р. Д 35.052.03
63 Комерціалізація високотехнологічної продукції промислових підприємств Мирощенко Наталія Юріївна к.е.н., проф. Козик Василь Васильович кандидата економічних наук 10.12.2018 р. Д 35.052.03
64 Модернізація основних засобів підприємств в умовах інвестиційного розвитку Стельмах Христина Петрівна д.е.н., проф. Пирог Ольга Володимирівна кандидата економічних наук 10.12.2018 р. Д 35.052.03
65 Економічне оцінювання та побудова органів управління персоналом підприємств Тарнавський Михайло Іванович д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович кандидата економічних наук 07.12.2018 р. Д 35.052.03
66 Регулювання виробничо-господарської діяльності підприємств Лакіза Вікторія Володимирівна д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович кандидата економічних наук 07.12.2018 р. Д 35.052.03
67 Економічне оцінювання та державне управління розвитком промислового потенціалу Станасюк Наталія Степанівна д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 30.11.2018 р. Д 35.052.03
68 Економічне оцінювання та обґрунтування інжинірингових проектів машинобудівних підприємств Кащишин Василь Мирославович д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович кандидата економічних наук 30.11.2018 р. Д 35.052.03
69 Гармонійний розвиток та державне регулювання діяльності вищих навчальних закладів України Яструбський Михайло Ярославович д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 23.11.2018 р. Д 35.052.03
70 Методи та інструменти податкового планування в системі менеджменту підприємства Оліховський Володимир Ярославович к.е.н., проф. Загородній Анатолій Григорович кандидата економічних наук 23.11.2018 р. Д 35.052.03
71 Економічне оцінювання відновлення авіаційної техніки авіаремонтними підприємствами Калиновський Андрій Олегович д.е.н., проф. Поплавська Жанна Василівна кандидата економічних наук 31.10.2018 р. Д 35.052.03
72 Формування та використання систем стрес-менеджменту на підприємствах Гончар Михайло Федорович д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 31.10.2018 р. Д 35.052.03
73 Розвиток контролінгової діяльності машинобудівних підприємств Лемішовський Василь Іванович к.е.н., доц. Босак Андрій Остапович кандидата економічних наук 13.09.2018 р. Д 35.052.03
74 Трансфер технологій у системі стратегічного розвитку університетів Мрихіна Олександра Борисівна д.е.н., проф. Чухрай Наталія Іванівна доктора економічних наук 13.09.2018 р. Д 35.052.03
75 Контролінг інноваційної діяльності машинобудівних підприємств Панас Ярослав Володимирович д.е.н., проф. Петрович Йосиф Михайлович кандидата економічних наук 03.07.2018 р. Д 35.052.03
76 Моніторинг економічних показників результативності машинобудівного підприємства Рябкова Ольга Василівна д.е.н., проф. Яремко Ігор Йосафатович кандидата економічних наук 03.07.2018 р. Д 35.052.03
77 Вибір та економічне оцінювання стратегії конкуренції промислових підприємств в умовах іноземного інвестування Баглай Ірина Євгенівна д.е.н., проф. Чухрай Наталія Іванівна кандидата економічних наук 02.07.2018 р. Д 35.052.03
78 Формування, реалізація та оцінювання ефективності програми інноваційного розвитку підприємства Бойчук Андрій Богданович к.е.н., проф. Загородній Анатолій Григорович кандидата економічних наук 02.07.2018 р. Д 35.052.03
79 Соціально-економічний розвиток туристичної інфраструктури Кошова Богдана Романівна д.е.н., проф. Теребух Андрій Андрійович кандидата економічних наук 27.06.2018 р. Д 35.052.03
80 Економічне оцінювання та регулювання інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств Прокопенко Ірина Валеріївна к.е.н., доц. Босак Андрій Остапович кандидата економічних наук 27.06.2018 р. Д 35.052.03
81 Інформаційне забезпечення розробляння та реалізації інноваційних проектів Бабінська Соломія Ярославівна к.е.н., проф. Загородній Анатолій Григорович кандидата економічних наук 30.05.2018 р. Д 35.052.03
82 Діагностування консалтингових проектів для машинобудівних підприємств Бортнікова Мар’яна Григорівна д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович кандидата економічних наук 30.05.2018 р. Д 35.052.03
83 Інтелектуалізація систем менеджменту промислових підприємств Ситник Йосиф Степанович д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 30.03.2018 р. Д 35.052.03
84 Економічне оцінювання та формування кон'юнктури ринку автомобілебудівної продукції Терлецька Вікторія Олександрівна д.е.н., проф. Поплавська Жанна Василівна кандидата економічних наук 30.03.2018 р. Д 35.052.03
85 Економіко-екологічне управління сталим розвитком підприємств залізничного транспорту Двуліт Зоряна Петрівна д.е.н., проф. Бакаєв Леонід Олександрович доктора економічних наук 29.03.2018 р. Д 35.052.03
86 Формування асинхронних дискретних систем бізнес-процесів підприємств Базилевич Петро Романович д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович кандидата економічних наук 29.03.2018 р. Д 35.052.03
87 Формування системи виявлення та уникнення втрат операційної діяльності енергопостачальних підприємств Бохонко Ірина Вадимівна д.е.н., проф. Чухрай Наталія Іванівна кандидата економічних наук 06.12.2017 р. Д 35.052.03
88 Розвиток партнерських відносин підприємств з вищими навчальними закладами Щербата Тетяна Сергіївна д.е.н., проф. Чухрай Наталія Іванівна кандидата економічних наук 06.12.2017 р. Д 35.052.03
89 Диверсифікація товаропотоків підприємств в зовнішньоекономічній діяльності Коваленко Катерина Сергіївна д.е.н., проф. Шкварчук Людмила Олександрівна кандидата економічних наук 04.12.2017 р. Д 35.052.03
90 Формування та розвиток системи адміністрування на підприємстві Вішка Ірина Сергіївна д.е.н., проф. Подольчак Назар Юрійович кандидата економічних наук 01.12.2017 р. Д 35.052.03
91 Виявлення та оцінювання ризиків і загроз як чинників антикризового управління машинобудівним підприємством Масюк Вікторія Михайлівна к.е.н., проф. Козик Василь Васильович кандидата економічних наук 01.12.2017 р. Д 35.052.03
92 Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності виробничо-господарських об'єднань Біленська Ярина Романівна д.е.н., проф. Бондарчук Марія Костянтинівна кандидата економічних наук 30.10.2017 р. Д 35.052.03
93 Активізування діяльності працівників комунікаційної системи підприємств Малиновська Юлія Богданівна д.е.н., проф. Шпак Нестор Омелянович кандидата економічних наук 30.10.2017 р. Д 35.052.03
94 Витрати на логістично-постачальницьку діяльність підприємств Телішевська Ольга Богданівна д.е.н., проф. Кузьмін О.Є. кандидата економічних наук 09.10.2017 р. Д 35.052.03
95 Планування організаційних змін на машинобудівних підприємствах Лісович Тарас Юрійович д.е.н., проф. Олексів І.Б. кандидата економічних наук 09.10.2017 р. Д 35.052.03
96 Управління толінговими операціями на підприємствах Коць Ірина Ігорівна д.е.н., проф. Мельник О.Г. Кандидата економічних наук 06.10.2017 р. Д 35.052.03
97 Розвиток процесів забезпечення інвестування підприємств сільськогосподарського машинобудування Вітюк Анна Валеріївна д.е.н., проф. Карачина Наталія Петрівна кандидата економічних наук 06.10.2017 р. Д 35.052.03
98 Стратегічне управління розвитком туризму в Україні Масюк Юлія Олегівна кандидат економічних наук, доцент Грищук Анна Михайлівна кандидата економічних наук 30.06.2017 р. Д 35.052.03
99 Розвиток експортно-імпортної діяльності машинобудівних підприємств Красілич Ірина Олегівна доктор економічних наук, професор Штангрет Андрій Михайлович кандидата економічних наук 30.06.2017 р. Д 35.052.03
100 Формування і оцінювання системи управління інноваційною діяльністю підприємства Комарницька Наталія Миколаївна доктор економічних наук, професор Князь Святослав Володимирович кандидата економічних наук 05.04.2017 р. Д 35.052.03