НДР у межах кафедральної тематики

Перелік науково-дослідних робіт (НДР), які виконує Національний університет «Львівська політехніка» у межах кафедральної тематики (зареєстрованої в УкрІНТЕІ)

Назва НДР

Керівник

Терміни виконання

Інститут архітектури та дизайну (ІАРД)

Пам'ять в архітектурі і дизайні міста

Юрик Ярина Михайлівна

04.16 - 12.20

Регенерація історичних архітектурно-містобудівних комплексів

Бевз Микола Валентинович

01.16 - 12.20

Реставрація пам'яток архітектури

Бевз Микола Валентинович

01.16 - 12.20

Реставрація творів мистецтва з натурального та штучного каменю

Бевз Микола Валентинович

01.16 - 12.20

Перспективні напрями реконструкції масової типової житлової забудови 60-80-х років ХХ століття. Інноваційні архітектурно-конструктивні та енергоощадні вирішення будівель та споруд Гнесь Ігор Петрович 02.18 - 12.20
Розробка методологічних основ просторового підходу до обґрунтування архітектурних рішень Габрель Микола Михайлович 01.18 - 12.22
Методологічні основи розвитку та реконструкції мережі поселень та вибраних міст Петришин Галина Петрівна 10.18 - 12.22
Інститут будівництва та інженерних систем (ІБІС)
Регулювання напружено-деформованого стану комбінованих шпренгельних конструкцій Іваник Іван Григорович 08.17 - 08.21
Теоретичні та експериментальні дослідження звичайних та попередньо напружених залізобетонних, металевих, дерев’яних та інших конструкцій будівель, споруд, мостів і фундаментів та методів їх підсилення з врахуванням різних видів армування, бетонування, способів та інтенсивності навантаження, дії агресивного середовища, підвищених температур Холод Петро Федорович 11.17 - 11.22
Розроблення сучасних технологій енергоефективного будівництва, бетонів та розчинів поліфункціонального призначення, ефективних теплоізоляційних, оздоблювальних, гідроізоляційних матеріалів Саницький Мирослав Андрійович 02.18 - 02.22
Зменшення нерівномірності шляхової роздачі рідини з напірних розподільних трубопроводів Чернюк Володимир Васильович 01.19 - 12.22
Розроблення ефективних технологій і матеріалів для будівництва та ремонту дорожніх одягів; діагностика конструктивних елементів автомобільних доріг та дослідження дорожніх матеріалів, виробів, конструкцій і грунтів  Солодкий Сергій Йосифович 09.19 - 12.23
Розроблення енергоощадних заходів для інженерних систем будівель з метою підвищення їх ефективності Желих Василь Михайлович 02.20 - 12.24
Інститут геодезії (ІГДГ)
Методи, моделі і технології моніторингу стану довкілля та окремих об'єктів засобами фотограмметрії, дистанційного зондування та геоінформатики Глотов Володимир Миколайович 05.18 - 12.22
Теоретичні та методичні засади створення картографічних моделей Сосса Ростислав Іванович 09.18 - 09.22
Розроблення теоретичних основ побудови кадастрових систем в Україні Перович Лев Миколайович 01.19 - 12.23
Інститут гуманітарних та соціальних наук (ІГСН)
Українська мова  та література: актуальні проблеми теорії і практики Куньч Зоряна Йосипівна 01.17 - 12.21
Трансформація політичних відносин у національному та глобальному вимірах Турчин Ярина Богданівна 01.17 - 12.21
Людські виміри сучасного соціокультурного процесу: локальний та глобальний контекст Петрушенко Віктор Леонтійович 03.17 - 12.21
Дослідницька ініціатива та практична реалізація соціально-політичних проектів щодо врегулювання соціальних проблем сучасної України Климанська Лариса Дмитрівна 06.18 - 12.22
Управління процесами соціальних комунікацій в глобальному інформаційному просторі Пелещишин Андрій Миколайович 04.19 - 12.23
Парадигми, методи та наукові здобутки у контексті викладання іноземних мов та формування професійної компетентності Фучила Олена Миколаївна 01.20 - 12.24
Лінгво-семантичні аспекти фахового та художнього дискурсу Голощук Світлана Леонідівна  01.20 - 12.24
Інститут енергетики та систем керування (ІЕСК)
Аналіз перенапруг в електричних мережах та режими роботи вимірних трансформаторів струму й напруги в цих умовах Яцейко Андрій Ярославович 09.15 - 12.20
Автоматизовані системи керування схемами електропостачання Олійник Володимир Платонович 01.16 - 12.20
Моделювання розрядних характеристик забруднених ізоляційних систем Маврін Ольгерд Іванович 01.16 - 12.20
Дослідження внутрішніх перенапруг в електричних мережах власних потреб електричних станцій Сегеда Михайло Станкович 01.16 - 12.20
Математичне моделювання хвильових  процесів в трансформаторах Сегеда Михайло Станкович 01.16 - 12.20
Оперативне керування електричною частиною власних потреб енергоблоків ТЕС і АЕС Пришляк Ярослава Дмитрівна 03.16 - 12.20
Математичне моделювання режимів роботи системи електричних двигунів головних циркуляційних помп ядергого реактора ВВЕР-1000 атомних електричних станцій Василів Карл Миколайович 09.17 - 12.20
Підвищення ефективності спалювання твердих органічних палив Кравець Тарас Юрійович 04.18 - 12.20
Режими електротехнічних комплексів з відцентровими турбоагрегатами Лисяк Владислав Георгійович 05.17 - 12.21
Розвиток безпечних систем електропостачання напругою до 1 кВ Шелех Юрій Леонідович 05.17 - 12.21
Компенсація реактивної потужності в нелінійному вузлі навантаження системи електропостачання Амброз Василь Михайлович 01.17 - 12.21
Аналіз та синтез електромеханічних систем, які описуються цілочисельними та дробовими передавальними функціями Марущак Ярослав Юрійович 02.17 - 12.21
Моделювання та аналіз статичної стійкості електроенергетичних систем Козовий Андрій Богданович 05.17 - 12.21
Моделювання та аналіз роботи систем релейного захисту мереж 20 кВ Кідиба Віктор Павлович 06.17 - 12.21
Гармонійний склад напруг та струмів за однофазного замикання на землю в мережах з ізольованою нейтраллю Баран Петро Михайлович 05.17 - 12.21
Експлуатація мереж з ізольованою нейтраллю Сабадаш Ігор Олександрович 05.17 - 12.21
Математичне моделювання електричних кіл та електротехнічних систем з компонентами, описаними математичними моделями та макромоделями Гоголюк Оксана Петрівна 05.19 - 12.21
Дослідження ефективних заходів запобігання корозійних пошкоджень парогенераторів енергоблоків АЕС Семерак Михайло Михайлович 07.18 - 12.22
Дослідження процесу газифікації твердого палива у суцільному шарі Семерак Михайло Михайлович 07.18 - 12.22
Розроблення технічних вирішень для регулювання перетіканням електричної енергії в інтелектуальних мережах Федів Євген Ігорович 06.19 - 06.22
Теорія побудови коло-польових математичних моделей електротехнічних пристроїв Чабан Василь Йосипович 05.19 - 12.22
Розвиток системного підходу до синтезу та моделювання електроенергетичних об'єктів Лисяк Георгій Миколайович 02.19 - 12.23
Аналіз та синтез мехатронних систем за використання передавальних функцій дробового порядку Копчак Богдан Любомирович 03.19 - 12.23
Розроблення динамічної моделі  електричної дуги сталеплавильної печі та дослідження впливу характеристик дуги на умови роботи елементів установки стабілізації параметрів режиму  Турковський Володимир Григорович  07.19 - 12.23
Стабілізація електромагнітного моменту електричних машин конструкційними засобами та системами живлення Куцик Андрій Степанович 02.20 - 12.24
Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола (ІСТР)
Радіологічний моніторинг об'єктів довкілля та радіометричний контроль вмісту радону-222 в повітрі житлових та виробничих приміщень Васійчук Віктор Олексійович 01.17 - 12.20
Дослідження еволюції радіаційних та ростових дефектів в кристалічних структурах -елементах приладів моніторингу довкілля Качан Степан Іванович 01.17 - 12.20
Методи та засоби підвищення екологічної безпеки техногенних об'єктів регіонів Погребенник Володимир Дмитрович 01.17 - 12.20
Дослідження безпекових питань основних апаратів технологічної схеми одержання пероцтової кислоти Нагурський Олег Антонович 03.17 - 12.21
Адсорбційно-іонообмінні процеси нейтралізації іонів важких металів в грунті та стічних водах природними мінералами Петрушка Ігор Михайлович 01.17 - 12.21
Розроблення інформаційного забезпечення моніторингу екологічної безпеки природохоронних територій Розточчя Мокрий Володимир Іванович 01.17 - 12.21
Дослідження адсорбційно-дифузійних процесів у нерухомому шарі дисперcного матеріалу Сабадаш Віра Василівна 02.18 - 12.22
Адсорбція іонів амонію природними сорбентами із газових та рідинних середовищ Мальований Мирослав Степанович 09.18 - 12.22
Залучення хлорофілсинтезуючих мікроводоростей в природоохоронні біотехнології знешкодження парникових газів Дячок Василь Володимирович 11.18 - 12.22
Методологічний інструментарій розвитку туристичної інфраструктури та формування умов пріоритетності внутрішнього туризму Теребух Андрій Андрійович 12.17 - 12.22
Науково-теоретичні основи створення засобів для біологічної рекультивації із використанням техногенних відходів Тимчук Іван Степанович 04.19 - 12.23
Дослідження та моделювання енергоефективних і екологічних елементів конструкцій споруд в контексті сталого розвитку Литвиняк Оксана Ярославівна 10.19 - 12.23
Дослідження та прогнозування ризиків техногенного та природного характеру в контексті сталого розвитку Параняк Надія Михайлівна 10.19 - 12.23
Електро-біосистеми для отримання рослинно-мікробної біоелектрики Русин Ірина Богданівна 12.19 - 12.23
Моделювання та прогнозування стану складних ландшафтних комплексів за параметрами: «надійність», «захисна ефективність» та «стійкість» Петрушка Ігор Михайлович  01.20 - 12.24
Моделювання конкурентного підприємництва в системі положень концепції сталого розвитку Князь Святослав Володимирович 01.20 - 12.24
Інститут інженерної механіки та транспорту (ІІМТ)
Дослідження динамічних процесів вібраційних технологічних систем Топільницький Володимир Григорович 03.17 - 12.21
Дослідження впливу вібраційно-відцентрового зміцнення  на параметри якості та показники надійності виробів Кусий Ярослав Маркіянович 01.19 - 12.21
Оптимізація конструкції виробів і деталей технологічного оснащення з метою підвищення їх експлуатаційних властивостей Бойко Михайло Васильович 03.17 - 12.21
Оптимізація автомобільних транспортних систем та підвищення безпеки дорожнього руху Форнальчик Євген Юліанович 01.18 - 12.22
Розроблення та дослідження прогресивних технологічних методів поверхневого зміцнення деталей машин Гурей Ігор Володимирович 03.19 - 12.22
Комплексна система функціонально-орієнтованого проектування механічного оброблення  деталей з титанових та  хромонікелевих сплавів Ступницький Вадим Володимирович 03.19 - 12.22
Дослідження традиційних та розроблення новітніх ефективних методів і технологій виготовлення зубчастих коліс і передач Грицай  Ігор Євгенович 03.19 - 12.22
Дослідження та вдосконалення шасі спеціальних автомобілів і технологічних машин Зінько Роман Володимирович 04.19 - 12.23
Методологія конструктивного синтезу та параметричної оптимізації автомобілів і підіймально-транспортних машин Горбай Орест Зенонович 05.19 - 12.23
Теоретичні основи динамічного аналізу та синтезу приводів автомобілів з гібридними силовими установками Кіндрацький Богдан Ілліч 07.19 - 12.23
Дослідження впливу технічних характеристик автомобілів на їхню експлуатаційну ефективність Нємий Степан Володимирович 07.19 - 12.23
Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій (ІКНІ)
Інформаційно-технологічна підтримка освітніх процесів, зорієнтованих на людей з особливими потребами Пасічник Володимир Володимирович 09.16 - 06.20
Синтез моделей та алгоритми злиття даних в інтегрованих мікроелектронних векторних сенсорах просторового положення для систем доповненої реальності Марусенкова Тетяна Анатоліївна 09.19 - 03.21
Методи та засоби обробка, консолідації та аналізу персоналізованої медичної інформації Мельникова Наталія Іванівна 11.19 - 12.23
Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології (ІКТА)
Розвиток нормативно-технічного забезпечення системи органічного виробництва Бубела Тетяна Зіновіївна 06.16 - 12.20
Уніфікація вимог для оцінювання ризиків, що супроводжують господарську діяльність Бойко Тарас Георгійович 06.16 - 12.20
Розроблення методів та методик вимірювання температури за випроміненням Гоц Наталія Євгенівна 06.16 - 12.20
Розвиток теорії та методів побудови засобів метрологічного підтверджування аналітичних вимірювань Яцук Василь Олександрович 03.18 - 12.20
Розроблення теоретичних основ для створення кристалоотичних перетворювачів систем автоматики Степаняк Михайло Васильович 04.18 - 12.20
Автентифікація електронних пристроїв за внутрішніми електричними шумами Нємкова Олена Анатоліївна 02.18 - 12.22
Розроблення, впровадження та поліпшення системи забезпечення якості освітніх послуг Гунькало Алла Василівна 03.18 - 12.22
Вдосконалення засобів цифрової обробки інформації в системах Інтернет речей Наконечний Адріан Йосифович 04.18 - 12.22
Розроблення та удосконалення методів і засобів захисту інформації для протидії несанкціонованому доступу в інформаційно-комунікаційних мережах Дудикевич Валерій Богданович 04.19 - 05.22
Розробка та дослідження криптостійких генераторів псевдовипадкових послідовностей і генераторів пуассонівських імпульсних потоків Максимович Володимир Миколайович 01.19 - 12.23
Науково-нормативні засади менеджменту якості продукції за результатами кваліметричних вимірювань Мотало Василь Петрович 04.19 - 12.23
Розроблення стеганографічних методів приховування даних у цифрових зображеннях Журавель Ігор Михайлович  12.19 - 11.24
Дослідження температурної та часової стабільності і відтворюваності характеристик чутливих елементів термоперетворювачів на основі Ti1-xMoxCoSb  та  Ti1-xScxCoSb Крайовський Володимир Ярославович 01.20 - 12.24
Інститут прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН)
Крайові задачі для рівнянь із частинними похідними, теорії функцій та функціонального аналізу, математичне моделювання процесів різної структури Нитребич Зіновій Миколайович 01.16 - 12.20
Обгрунтування та застосування обчислювальних методів для розв'язання класичних та прикладних задач Демків Ігор Іванович 07.17 - 12.21
Математичне моделювання складних систем Костробій Петро Петрович 05.18 - 12.22
Інститут економіки і менеджменту (ІНЕМ)
Проблеми фінансово-кредитного забезпечення сталого розвитку економіки в процесі науково-технічної підготовки виробництва Алєксєєв Ігор Валентинович 01.17 - 12.20
Формування системи управління діяльністю організації на засадах врахування інтересів стейкхолдерів Олексів Ігор Богданович 01.16 - 12.20
Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку національного господарства та його суб'єктів в умовах дослідження моделі глобалізації Пирог Ольга Володимирівна 01.16 - 12.20
Прогнозування впливу креативної економіки на молодіжний ринок праці Винничук Роксолана Олександрівна 02.18 - 12.20
Концептуально-методологічні засади економіки праці в умовах інтелектуального підприємництва та безпеки національної економіки Андрійчук Юлія Артурівна 02.18 - 12.20
Розвиток міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації та євроінтеграції Кузьмін Олег Євгенович 04.17 - 12.21
Розвиток процесно-структурованого менеджменту в умовах транскордонного співробітництва підприємств Кузьмін Олег Євгенович 04.17 - 12.21
Формування та розвиток систем наукових досліджень у вищих навчальних закладах Жук Лілія Володимирівна 09.17 - 12.21
Проблеми формування систем менеджменту в умовах європейської інтеграції Мельник Ольга Григорівна 01.18 - 12.22
Обґрунтування інноваційно-інвестиційних стратегій, програм і проектів розвитку господарських структур, галузей та регіонів Козик Василь Васильович 04.18 - 12.22
Теоретичні та прикладні засади трансферу технологій у системах стратегічного розвитку суб'єктів господарювання Мрихіна Олександра Борисівна 04.18 - 12.22
Економічна діагностика підприємств, галузей та регіонів у процесі забезпечення їх сталого розвитку Селюченко Надія Євстахіївна 04.18 - 12.22
Формування та використання економічного потенціалу підприємств, галузей, регіону Ємельянов Олександр Юрійович 04.18 - 12.22
Інноваційна логістика в розвитку економічних систем різних інтеграційних рівнів Бочко Олена Юріївна 12.18 - 12.22
Сучасні підходи маркетингового забезпечення розвитку соціальних та економічних систем Глинський Назар Юрійович 12.18 - 12.22
Розвиток систем стрес-менеджменту в умовах активізації міжнародної співпраці Гончар Михайло Федорович 01.19 - 12.23
Розвиток промислового потенціалу в умовах активізації міжнародної економічної діяльності Станасюк Наталія Степанівна 01.19 - 12.23
Розвиток краудфандингової діяльності у системі інвестування національної економіки Скибінський Олександр Станіславович 01.19 - 12.23
Розвиток науково-освітянського потенціалу в умовах міжнародного співробітництва Яструбський Михайло Ярославович 02.19 - 12.23
Фінансові потоки в транскордонній академічній мобільності Мазур Андріана Володимирівна  08.19 - 12.23
Розвиток енергозабезпечення та енергоефективності економіки в умовах євроінтеграції Завербний Андрій Степанович  02.20 - 12.24
Управління гармонійним розвитком підприємств в євроінтеграційних умовах Двуліт Зоряна Петрівна  02.20 - 12.24
Формування систем менеджменту розумних підприємств в умовах міжнародної діджиталізації та інтелектуалізації Шпак Нестор Омелянович 02.20 - 12.24
Інститут права, психології та інноваційної освіти (ІППО)
Теоретико-методичні засади професійного розвитку особистосі в умовах євроінтеграційних процесів Козловський Юрій Михайлович 01.16 - 12.20
Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод людини і громадянина в умовах розбудови правової держава Бортник Надія Петрівна 01.16 - 12.20
Шляхи вдосконалення правового механізму захисту прав і свобод людини і громадянина в умовах розбудови правової держави Гумін Олексій Михайлович 01.17 - 12.21
Психологія національної безпеки і благополуччя особистості Варій Мирон Йосипович 11.17 - 11.22
Метаантропологічна концепція державотворення та правотворення Сливка Степан Степанович 01.18 - 12.22
Конституційна реформа в Україні: досвід країн Центрально-Східної Європи Ковальчук Віталій Богданович 01.19 - 12.23
Європейський вектор розвитку української державності і права людини: історія та перспективи Макарчук Володимир Степанович 01.19 - 12.23
Цивільно-правове забезпечення суспільних трансформацій в умовах євроінтеграції Личенко Ірина Олександрівна 09.19 - 12.23
Інновації та особливості функціонування ЗМІ України Кузнецова Олена Дмитрівна 10.19 - 12.23
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки (ІТРЕ)
Електронна будова та кінетичні коефіцієнти напівметалів, напівпровідників і діелектриків Сиротюк Степан Васильович 01.17 - 12.21
Засоби сучасних інформаційно-комп'ютерних систем аналізу та обробки біомедичних даних Кучмій Галина Любомирівна 01.19 - 12.23
Методи та моделі побудови оптичних транспортних мереж операторів телекомунікації Кайдан Микола Володимирович 04.19 - 12.21
Інститут хімії та хімічних технологій (ІХХТ)
Дослідження процесів очищення стічних вод підприємств молочної галузі комбінованими методами Курилець Оксана Григорівна 03.17 - 12.21
Гідродинаміка і тепломасообмін в системі "тверде тіло - газ", "тверде тіло - рідина" Атаманюк Володимир Михайлович 01.17 - 12.21
Чисельне моделювання гідромеханічних, хімічних, тепло- і масообмінних процесів Гаврилів Роман Іванович 01.17 - 12.21
Перероблення полімінеральних калійних руд Прикарпаття і відходів калійних виробництв на мінеральні добрива та інші продукти Блажівський Констянтин Іванович 06.17 - 12.21
Технологія очищення низькоконцентрованих за сульфуру(IV) оксидом газів Гелеш Андрій Богданович 06.17 - 12.21
Розроблення методів очищення грунтових вод від нафтових забруднювачів Гринишин Олег Богданович 07.18 - 12.21
Розроблення методів регенерації й утилізації відпрацьованих нафтопродуктів та одержання паливно-мастильних компонентів з відновлювальних джерел сировини Червінський Тарас Ігорович 03.18 - 12.22
Одержання вуглеводневих олігомерів на основі побічних продуктів нафтохімічних  виробництв Дзіняк Богдан Остапович 03.19 - 03.21
Дослідження синтезу вуглеводневих олігомерів на основі побічних продуктів нафтопереробних підприємств Кічура Дарія Богданівна 03.19 - 03.22
Створення нових лікарських засобів фіто- та біопрепаратів Заярнюк Наталія Леонідівна 05.19 - 12.23
Біотехнологічні та фітохімічні аспекти дослідження процесу одержання біологічно активних сполук з лікарських рослин Конечна Роксолана Тарасівна 05.19 - 12.23
Дослідження сегментів фармацевтичного ринку: виробництво, контроль якості, дистрибуція, забезпечення населення Кричковська Аеліта Миронівна 05.19 - 12.23
Розробка та вдосконалення технологій одержання рослинних екстрактів та фітопрепаратів Стадницька Наталія Євгенівна 06.19 - 12.23
Реалізація методичних розробок в освітньому процесі з біотехнології та фармації Швед Ольга Василівна 07.19 - 12.23
Вивчення пробіотичних та харчових властивостей молочнокислих напоїв Червецова Вероніка Геннадіївна  06.19 - 06.24
Інститут підприємництва та перспективних технологій (ІППТ)
Теорія та практика розвитку фінансової системи в умовах четвертої промислової революції Добош Назар Миколайович 12.19 - 12.23
Актуальні проблеми економіки і маркетингу, формування ефективної моделі господарської системи в умовах євроінтеграційних перетворень Ангелко Ірина Володимирівна 02.20 - 12.24
Інститут адміністрування та післядипломної освіти (ІАПО)
Проблеми конкурентного розвитку національної економіки та суб'єктів господарювання Поплавська Жанна Василівна 02.16 - 12.20
Управління економічною діяльністю суб'єктів господарювання на проектних засадах в умовах інтернаціоналізації Ільчук Павло Григорович 03.17 - 12.22
Розвиток інноваційних аспектів публічно-приватного партнерства Подольчак Назар Юрійович 02.18 - 12.22
Міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою (МІОК)
Інноваційні підходи до викладання української мови як іноземної Ключковська Ірина Михайлівна 03.18 - 03.22
Інтеграція України до глобальної міграційної системи Ключковська Ірина Михайлівна 03.18 - 03.22
Оновлено 7 місяців тому