Науково-технічна рада

Голова: д.е.н., проф., проректор з наукової роботи Чухрай Наталія Іванівна
Заступник голови: к.т.н., доц. начальник НДЧ Жук Лілія Володимирівна
Секретар: к.х.н., доц., вчений секретар НДЧ Гумінілович Руслана Ростиславівна
Адреса
вул. Ст. Бандери, 12, Головний корпус
E-mail
ruslana.r.huminilovych@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-22-46

Новини