Гранти Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених

На здобуття грантів можуть претендувати молоді вчені віком (на момент подання документів для участі у першому етапі конкурсу) до 35 років, докторанти та доктори наук – до 40 років. До складу виконавців можуть включатись молоді вчені (до трьох осіб). Основним місцем роботи усіх молодих учених, які претендують на здобуття гранту, а також усіх виконавців гранту, має бути Національний університет «Львівська політехніка».

Конкурс науково-дослідних проектів молодих вчених на здобуття Грантів проводиться за основними науковими напрямами Університету, затвердженими рішенням Вченої ради Університету від 24.06.2014 р (Протокол №5):

 • формування архітектурно-містобудівельними засобами середовища людського проживання;
 • теоретичні та експериментальні дослідження будівельних конструкцій будівель, споруд і мостів, розроблення енерго- та ресурсоощадних технологій будівництва, прогресивних будівельних матеріалів та підвищення енергоефективності систем теплогазопостачання і раціонального водокористування;
 • геоінформаційний моніторинг та оцінювання стану навколишнього середовища методами геодезії, картографії, дистанційного зондування та кадастру;
 • актуальні проблеми гуманітарних і суспільствознавчих наук;
 • ресурсозберігаючі технології, природоохоронні заходи та засади оцінювання і використання рекреаційно-туристичного потенціалу територій;
 • проблеми економіки та управління інноваційним розвитком;
 • ресурсозберігаючі технології та інтелектуальні системи керування в енергозабезпеченні об’єктів економічної діяльності;
 • створення новітніх технологій, технічних систем та матеріалів у промисловості та транспорті, діагностика машин, конструкцій і споруд;
 • перспективні комп’ютерні системи та інформаційні технології;
 • розроблення теоретичних основ, технічних та програмних засобів, математичного забезпечення комп’ютерних, вимірювальних, керуючих 2 систем та систем захисту інформації, їх метрологічне забезпечення та сертифікаційне випробування;
 • правові, психологічні та інформаційні проблеми розвитку державності в Україні;
 • розроблення математичних методів та фізико-механічних моделей і їх застосування до розв'язування прикладних задач;
 • інфокомунікаційні, радіоелектронні, електронні та оптоелектронні системи та пристрої, матеріали та компоненти;
 • розроблення теоретичних основ та технологій процесів одержання нових органічних і неорганічних речовин та матеріалів різного призначення;
 • діаспора та міграційні процеси в українському та світовому вимірах: політологічний, економічний, освітній, культурологічний аспекти.

Положення про гранти Львівської політехніки для молодих вчених

Оновлено 8 місяців тому