Рада молодих вчених

Рада молодих вчених (РМВ) є керівним органом Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Львівської політехніки.

Голова РМВ:

Тимчук Іван Степанович
к.с.-г.н., асист. кафедри ЕЗП, ІСТР
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторанів та молодих вчених ІСТР
Сторінка на Facebook

Заступник голови РМВ:

Білецький Юрій Олегович
к.т.н., ст.викл. кафедри ЕКС, ІЕСК
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторанів та молодих вчених ІЕСК
Сторінка на Facebook

Вчений секретар РМВ:

Оробчук Оксана Михайлівна
к.т.н., асист. кафедри ТОП, ІХХТ
в.о. Голови Наукового товариства студентів, аспірантів, докторанів та молодих вчених ІХХТ
Сторінка на Facebook

Члени РМВ:

Коник Соломія Ігорівна
аспір., асистент кафедри МБ, ІАРД
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІАРД
Сторінка на Facebook

Вегера Павло Іванович
к.т.н. асистент кафедри БКМ, ІБІД
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІБІД
Сторінка на Facebook

Савчин Ігор Романович
к.т.н., асистент кафедри ВГА, ІГДГ
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторанів та молодих вчених ІГДГ
Сторінка на Facebook

Лисейко Ярослав Богданович
к.і.н., асистент кафедри ІМКС, ІГСН
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторанів та молодих вчених ІГСН
Сторінка на Facebook

Кулиняк Ігор Ярославович
к.е.н., доцент, доцент кафедри МО, ІНЕМ
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторанів і молодих вчених ІНЕМ
Сторінка на Facebook

Корендій Віталій Михайлович
к.т.н., асистент кафедри МАМ, ІІМТ
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІІМТ
Сторінка на Facebook

Веретеннікова Наталія Вячеславівна
к.н.соц.ком., асистент кафедри ІСМ, ІКНІ
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІКНІ
Сторінка на Facebook

Костів Юрій Михайлович
к.т.н., доцент, доцент кафедри БІТ, ІКТА
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІКТА
Сторінка на Facebook

Радейко Роман Ігорович
к.юр.н., асистент кафедри АІП, ІНПП
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІНПП
Сторінка на Facebook

Балабан Оксана Василівна
к.т.н., асистент кафедри ПФН, ІМФН
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІМФН
Сторінка на Facebook

Лех Ірина Анатоліївна
к.е.н., ст. викл. кафедри ЕКМ, ІППТ
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІППТ
Сторінка на Facebook

Дума Олег Ігорович
асист. кафедри АФМ, ІАПО
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторанів та молодих вчених ІАПО
Сторінка на Facebook

Нічкало Степан Ігорович
к.т.н., с.н.с. при кафедрі НПЕ, ІТРЕ
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІТРЕ

Небесний Роман Володимирович
к.т.н., п.н.с. ДБ/АК при каф. ТОП, ІХХТ
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторанів та молодих вчених ІХХТ
Сторінка на Facebook

Клим Галина Іванівна
д.т.н., доцент, доцент кафедри СКС, ІКТА
Голова комісії з впровадження найкращих практик наукових публікацій РМВ
Сторінка на Facebook

Іващук Олександр Сергійович
к.т.н., с.н.с., старший викладач кафедри ХІ, ІХХТ
Голова комісії з міжнародної співпраці РМВ
Сторінка на Facebook

Оновлено 8 місяців тому