Інформація, що підлягає оприлюдненню


Назва документа Відповідальний підрозділ
Організаційне та кадрове забезпечення освітнього процесу
Програма розвитку Національного університету «Львівська політехніка» на період до 2020 року
Сертифікати про акредитацію освітніх програм
Ліцензований обсяг та фактична кількість здобувачів освіти
Матеріально-технічне забезпечення
Річний звіт університету про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного (2018 рік)
Положення про інформаційну систему «Віртуальне навчальне середовище»
Політика інформаційної безпеки Національного університету «Львівська політехніка»
Положення про Єдине інформаційне середовище Національного університету «Львівська політехніка»
Самоаналіз виконання Національним університетом «Львівська політехніка» критеріїв надання та підтвердження статусу національного
Річний звіт університету про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного (2017 рік)
Склад Наглядової ради Національного університету «Львівська політехніка»
Ліцензія на надання освітніх послуг
Положення про стипендіальне забезпечення
Правила внутрішнього розпорядку Національного університету «Львівська політехніка»
Концепція освітньої діяльності Національного університету «Львівська політехніка»
Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка»
Статут Національного університету «Львівська політехніка»