Внутрішні стандарти забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти


СВО ЛП 01. Формування освітніх програм та навчальних планів, їх моніторинг та періодичний перегляд
CВО 01.01 Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм
СВО ЛП 04. Кадрове забезпечення освітньої діяльності
СВО ЛП 04.09 Положення про рейтингування кафедр Національного університету «Львівська політехніка»